Proiectul

Proiectul „Creșterea Integrității și Eficacității Confiscării Bunurilor Obținute în Mod Ilegal – Abordări Europene” este o inițiativă a Transparency International Bulgaria ce se întinde pe durata a 24 de luni și care a fost lansată în iunie 2013. Proiectul este finanțat de programul „Prevenirea și Lupta Împotriva Criminalității” întreprins de Direcția Generală Afaceri Interne din cadrul Comisiei Europene. Proiectul este implementat de chapterul bulgar al Transparency International, TI Bulgaria, în parteneriat cu Transparency International Italia și Transparency International România.

Obiectivul general al proiectului este să consolideze transparența, integritatea, responsabilitatea și eficacitatea procedurilor de confiscare a bunurilor obținute în mod ilegal practicate în Europa prin exercitarea eficientă a controlului societății civile asupra functionării autorităților competente, ceea c e ar trebui să rezulte într-o îmbunătățire a cooperării dintre acestea la nivelul Uniunii Europene. Activitățile din cadrul proiectului vor acoperi câteva domenii cheie: 1) analiza cadrului legal și a practicilor și politicilor instituționale – studii naționale legale și sociologice în cele trei țări implicate; 2) monitorizarea autorităților care răspund de confiscarea bunurilor obținute în mod ilegal, cu scopul de a exercita controlul societății civile asupra procedurilor de confiscare în cele trei țări; 3) dezvoltarea cooperării dintre autoritățile care răspund de confiscarea bunurilor obținute în mod ilegal la nivelul UE, prin inițierea unei discuții publice și adoptarea de măsuri pentru creșterea capacității instituționale.

EVENIMENTE VIITOARE

Februarie 2014 – Sofia, Milano, București

Publicarea și prezentarea analizei cadrului legal curent și practicile de implementare corespunzătoare în Bulgaria, Italia și România.

Aprilie 2014 –Sofia, Milano, București

Lansarea monitorizării de către societatea civilă a autorităților care răspund de confiscarea bunurilor obținute ilegal: exercițiul de monitorizare va fi desfășurat simultan în țările partenere în cadrul acestui proiect pe baza unei metodologii comune și va evalua funcționarea autorităților care răspund de confiscarea bunurilor obținute ilegal în cursul a 10 luni.

Octombrie 2014 – Sofia, Milano, București

Desfășurarea a trei mese rotunde naționale cu reprezentanți ai instituțiilor implicate în confiscarea bunurilor obținute ilegal.

Martie 2015 – Bruxelles

Publicarea și prezentarea pentru Comisia Europeană a raportului comparativ a practicilor de implementare a procedurilor de confiscare în Europa – trei modele europene diferite.

Martie 2015 – Sofia, Milano, București

Publicarea PolicyPaper-ului (studiului de politici). Documentul va prezenta concluzii cheie în urma exercițiului de monitorizare, cât și recomandări pentru adresarea slăbiciunilor descoperite și pentru convergența politicilor de confiscare a bunurilor obținute ilegal ale autorităților la nivelul Uniunii Europene.

Mai 2015 – Sofia

Susținerea unei conferințe internaționale cu participarea unor experți europeni de renume în domeniul confiscării bunurilor ilegale. Conferința va prezenta rezultatele proiectului și va discuta căi de a îmbunătăți cadrul comun european legal și instituțional în acest domeniu.

PROJECT SUMMARY