Termeni de utilizare

Pagina web www.confiscation.eu este proprietate a Transparency International Bulgaria. Pagina web a fost creată și pusă în funcțiune cu sprijinul financiar al programului “Prevention of and Fightagainst Crime”, desfășurat de Comisia Europeană. Pagina web www.confiscation.eu funcționează și este utilizată în scopuri de monitorizare de către societatea civilă a procedurilor de confiscare a bunurilor ilicite din Bulgaria, Italia și România.

Toate drepturile sunt rezervate. Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra resurselor și materialelor publicate pe pagina web sunt protejate de Actul bulgar al drepturilor de autor și al drepturilor conexe. În consecință, utilizarea sa în mod neautorizat constituie o încălcare a legii și atrage după sine răspunderea penală, civilă sau administrativă, în conformitate cu legislația bulgară în vigoare.

Transparency International Bulgaria își rezervă dreptul de a modifica design-ul și/sau conținutul paginii, ca și termenii de utilizare ai acesteia, fără înștiințare prealabilă. “Utilizator”, în contextul acestor Termeni de Utilizare, este orice persoană care vizitează sau utilizează serviciile paginii web www.confiscation.eu.

Transparency International Bulgaria afirmă și garantează faptul că depune toate eforturile pentru a asigura faptul că informația publicată pe pagina web www.confiscation.eu este corectă, adevărată și actualizată în măsura posibilului, având în vedere scopul pentru care a fost creată, însă nu este exclusă posibilitatea unor inconsistențe sau omisiuni accidentale ocazionale.

Transparency International Bulgaria nu își asumă nicio responsabilitate pentru consecințele, inclusiv orice tip de daune, care ar putea apărea din sau în legătură cu accesibilitatea, utilizarea sau indisponibilitatea acestei pagini web. În vreme ce toată această informație de pe pagina web este furnizată în conformitate cu legislația bulgară în vigoare, Transparency International Bulgaria nu poate garanta inviolabilitatea și siguranța sa față de potențiale atacuri malițioase din partea unor terți.

Transparency International Bulgaria nu poate fi făcută răspunzătoare pentru nicio informație inexactă sau falsă furnizată de alte entități juridice, indivizi, autorități publice centrale sau locale sau orice alt tip de organizație.

Transparency International Bulgaria nu își asumă responsabilitatea pentru percepția și interpretarea subiectivă a acurateței, completitudinii și utilității resurselor informaționale furnizate pe pagina web. Transparency International Bulgaria nu își asumă responsabilitateapentru informația (inclusiv din perspectiva completitudinii și credibilității) conținută pe alte pagini web pe care este redat link-ul către această pagină web.

Transparency International Bulgaria are dreptul să fie compensată pentru orice daune, cheltuieli proprii sau reclamate de un terț ce s-au produs prin încălcarea acestor termeni de utilizare și/sau utilizarea neautorizată a paginii web.

Transparency International Bulgaria are dreptul de a prelucra date cu caracter personal, conferit de Comisia Bulgară de Protejare a Datelor cu Caracter Personal, în conformitate cu Actul de protejare a datelor cu caracter personal. Transparency International Bulgaria se angajează să ia toate măsurile fezabile pentru a asigura confidențialitatea datelor cu caracter personal furnizate de utilizatori pe acest site și nu va divulga aceste date decât în situația în care acest lucru este solicitat de către organele abilitate ale statului, în conformitate cu legislația bulgară.

Prin completarea formularului de contact de pe pagina www.confiscation.eu, utilizatorul își exprimă consimțământul explicit pentru utilizarea serviciilor și procesarea datelor din câmpurile obligatorii ale formularelor de contact, cum ar fi numele, numărul de telefon sau adresa de e-mail. Fiecare utilizator al formularului de contact este responsabil pentru declarațiile realizate în aceste formulare. Prin utilizarea formularelor de contact, fiecare utilizator își dă astfel acordul de a primi mesaje din partea Transparency International Bulgaria pe adresa de email sau la numărul de telefon furnizate.

Transparency International Bulgaria își rezervă dreptul de a raporta autorităților competente situația în care declarațiile din formularul de contact conțin indicatori că au fost sau sunt comise infracțiuni. Transparency International Bulgaria are dreptul de a utiliza informațiile transmise de către utilizatori prin formularul de contact pentru a analiza procedura de confiscare a bunurilor obținute în mod ilicit sau pentru alte scopuri statistice în relație cu această monitorizare din Bulgaria, Italia sau România.

Transparency International Bulgaria nu își asumă răspunderea pentru nicio opinie exprimată de utilizatorii site-ului sau pentru credibilitatea raporturilor de whistleblowing precum nici pentru orice altă informație transmisă de utilizatori în formularele de contact. Utilizatorii website-ului sunt autorizați să folosească serviciile webiste-ului doar în scopuri personale și non-comerciale.

Pentru a îmbunătăți și actualiza serviciile oferite, dar și pentru a respecta întotdeauna cerințele legislației din Bulgaria, Transparency International Bulgaria poate și are dreptul de a înregistra și procesa detaliile legate de utilizatorii ce vizitează website-ul (adresa IP, browserul web folosit, sistemul de operare, paginile vizitate, etc) Prin accesarea oricărei pagini sau prin urmărirea oricărui link în acest website, utilizatorul recunoaște că a citit, dar și acceptă și se va conforma cu aceste Condiții de Utilizare.

Toate detaliile nemenționate explicit în Condițiile de Utilizare sunt sub incidența legislației din Bulgaria.

Acest website este creat cu ajutorul programului Comisiei Europene „Prevenirea și lupta împotriva crimei”. Punctele de vedere și opiniile exprimate în cele publicate în acest website nu reprezintă poziția oficială a Comisiei Europene.