Cercetare

Proiectul își propune să ofere două mari direcții de acțiune: 1) cercetare legală și sociologică și 2) monitorizare civilă independentă – pentru a susține eficacitatea, responsabilitatea și transparența politicilor și practicilor de confiscare a bunurilor în Europa, permițând o îmbunătățire a cooperării dintre autorități în statele membre. Cercetarea este prima activitate conform programului de desfășurare al proiectului și asigură baza necesară elaborării indicatorilor de monitorizare și implementării monitorizării civile. Astfel, scopurile specifice ale cercetării sunt:

  • Analiză detaliată a politicilor și practicilor legale și instituționale ale oficiilor însărcinate cu recuperarea bunurilor dobândite ilegal, în Bulgaria, Italia și România, având în prim plan eficacitatea și integritatea;
  • Adresarea slăbiciunilor identificate în legislația curentă, aplicarea legii și practica administrativă și sugerarea unor recomandări;
  • Evaluarea comparativă a rezultatelor cercetării și elaborarea de recomandări referitoare la deficitele scoase în evidență.

Bazându-se pe cercetarea legală și sociologică, cercetătorii vor identifica slăbiciunile legislative, aplicarea slabă a legii referitoare la confiscarea de bunuri, cât și deficiențe în practica organismelor competente. Aceștia vor oferi recomandări clare pentru a îmbunătăți eficiența, transparența, integritatea și responsabilitatea organismelor însărcinate cu recuperarea bunurilor obținute ilegal.

Adresarea lipsurilor și înaintarea recomandărilor vor fi de așa natură încât să îmbunătățească capacitatea instituțională și procedurală a organismelor însărcinate cu recuperarea bunurilor obținute ilegal la nivel european, în special în privința transparenței, responsabilității, integrității, practicii, cooperării cu alte instituții relevante și accesului la informație.

Toate cele trei raporturi naționale, împreună cu recomandările corelate vor fi incorporate într-un raport comparativ și împreună cu rezultatele monitorizării vor fi publicate într-un studiu de politici. Toate rezultatele și lucrările proiectului vor fi diseminate extensiv la nivel național și european.