Monitorizare

Monitorizarea civilă independentă este un instrument folosit pentru controlul public efectiv al procedurilor de confiscare în trei state membre ale UE – Bulgaria, România și Italia. Monitorizarea va asigura o evaluare obiectivă a măsurii în care munca organismelor de confiscare se bazează pe principiile de transparență, eficiență, integritate și răspundere. În cursul monitorizării, vor fi identificate bune practici și deficiențe ale practicilor și procedurilor. Se va elabora un catalog cu recomandări pentru a îmbunătăți legislația și implementarea acesteia de către instituții, în vederea obținerii unor rezultate mai bune.

Monitorizarea se va axa pe oficiile de recuperare a bunurilor din cele trei țări, cât și pe alte instituții relevante implicate în procedurile de confiscare a bunurilor: curți, oficii ale procurorilor, ministerele de interne, autorități însărcinate cu taxe și taxe vamale, agenții de securitate națională.

Fiecare partener din cadrul proiectului va întreprinde o monitorizare de 10 luni a muncii organismelor de recuperare a bunurilor, pe baza analizelor și rezultatelor din cele trei țări și a indicatorilor comuni elaborați.

Studiul despre Bulgaria va fi de interes ridicat, întrucât noua legislație introduce un model diferit de confiscare a bunurilor: confiscarea fără condamnare, în cadrul curții civile. Monitorizarea civilă va începe în aprilie 2014.