Partenerii

www.transparency.org

Transparency International este o organizație non-profit, neguvernamentală, dedicată luptei împotriva corupției. Viziunea mișcării TI: o lume în care guvernul, mediul de afaceri, societatea civilă și viețile de zi cu zi ale oamenilor sunt lipsite de corupție.

În 1993, câteva persoane s-au hotărât să ia atitudine împotriva corupției și au creat Transparency International. Acum prezentă în mai bine de 100 de țări, mișcarea lucrează asiduu pentru a trezi conștiința colectivă a lumii și pentru a aduce o schimbare. Rămân, încă, multe de făcut pentru a opri corupția, însă s-au și realizat multe altele, inclusiv:

  • crearea unor convenții anti-corupție internaționale
  • acuzarea liderilor corupți și confiscarea averilor dobândite în mod ilegal
  • tragerea la răspundere a companiilor pentru comportamentul lor atât acasă, cât și în străinătate

Prin mai mult de 100 de chaptere naționale în lume și un secretariat internațional la Berlin, Transparency International lucrează cu parteneri din guvern, mediul de afaceri și societatea civilă pentru a aplica măsuri efective în lupta împotriva corupției.

Transparency International nu este afiliată politic și pune multă importanță pe propria independență. Organizația își determină singură programele și activitățile – donatorii nu au nicio contribuție la politicile Transparency International. Atât sursele sale de finanțare, cât și cheltuielile sunt transparente.

www.transparency.bg

Transparency International Bulgaria a fost fondată în iunie 1998 și este chapterul bulgar al Transparency International. Aceasta urmează îndeplini principiile coaliției și a fost primul chapter național fondat în Europa de Sud-Est. Fondatorii TI-Bulgaria sunt persoane ce provin din toate sectoarele vieții publice: cercetători, jurnaliști, avocați, ONG-uri, reprezentanți ai sectorului de afaceri, cât și membri de Parlament din toate grupările politice.

Misiunea noastră, ce derivă din statusul de chapter național bulgar, este să unească eforturile instituțiilor, autorităților locale, societății civile, sectorului privat și media pentru a implementa reforme sistematice și a iniția acțiuni concrete împotriva extinderii corupției în Bulgaria.

Proiectul „Creșterea Integrității și Eficacității Confiscării Bunurilor Obținute în Mod Ilegal – Abordări Europene” este implementat în parteneriat cu trei chaptere naționale ale Transparency International - din Bulgaria, Italia și România. Transparency International Bulgaria este coordonatorul proiectului.

www.transparency.org.ro

Transparency International Romania/Asociaţia Română pentru Transparenţă (TI-Ro) este o organizaţie neguvernamentală care are ca prim obiectiv prevenirea şi combaterea fenomenului corupţiei, la nivel naţional şi internaţional, în special prin activităţi de cercetare, documentare, informare, educare şi sensibilizare a opiniei publice.

TI-Ro îşi desfăşoară activităţile pe baza valorilor transparenţei, responsabilităţii şi răspunderii, integrităţii, solidarităţii, curajului, dreptăţii şi democraţiei, cu respectarea următoarelor principii: cooperarea cu toţi cetăţenii şi toate grupurile, societăţile comerciale şi organizaţiile neguvernamentale, autorităţile şi instituţiile publice sau organizaţiile internaționale care sunt hotărâte să lupte împotriva coruptiei, prin construirea de coaliţii, dacă astfel de cooperări ori coaliţii nu contravin legilor în vigoare, respectiv politicilor organizaţionale si priorităţilor stabilite de organele TI-Ro, conform prevederilor statutare; onestitate şi responsabilitate pentru membrii şi personalul TI-Ro pentru faptele lor în toate relaţiile pe care le au; spiritul democratic şi nepartizanatul din punct de vedere politic obiectivitate şi nepărtinire în toate activităţile desfăşurate de către membrii şi personalul TI-Ro.

Misiunea TI-Romania este să promoveze în spirit solidar sistemul românesc de integritate pentru diminuarea corupţiei. Evaluând rezultatele obţinute până acum în demersurile pentru promovarea transparenţei şi reducerea corupţiei, TI-Ro şi-a conturat astfel obiectivele pentru următorii ani:

  • Dezvoltarea capacităţii de advocacy
  • Susţinerea eforturilor anticorupţie de la nivel local
  • Promovarea instrumentelor internaţionale anticorupţie
  • Orientarea mesajului anticorupţie către sectoarele educaţiei şi sănătăţii publice
  • Promovarea standardelor etice şi de integritate în sectorul privat
  • Întărirea capacităţii instituţionale
  • Consolidarea integrităţii publice în justiţie şi administraţie