Новини

10 юли 2020

Ще предприеме ли ЕС мерки за по-ефективно управление на отнетото незаконно придобито имущество?

В съответствие с принципите за по-добро регулиране, Европейската Комисия реши да започне обществено допитване, за да събере мнения относно възможните подобрения на правната рамка в борбата с финансирането на тероризма, организираната престъпност и прането на пари в ЕС. Асоциация „Прозрачност без граници“ участва в изготвянето на обща позиция, […]

Виж още...

Виж всички

Проектът

Проектът “Отнемане на незаконно придобито имущество в Европа – повишаване на прозрачността, почтеността, отчетността и ефективността” е 24-месечна инициатива на Асоциация “Прозрачност без граници”, която се осъществява от началото на юни 2013 година с финансовата подкрепа на Програмата за превенция и борба с престъпността на Генерална дирекция Вътрешни […]

Виж още...

Изследвания

Анализи

Проектът има за цел да допринесе за повишаването на ефективността, отчетността и прозрачността на практиките и процедурите за отнемане на имущество в Европа. Чрез две основни линии на действие – […]

Виж още...

Mониторинг

Независимото гражданско наблюдение на органите по отнемане на незаконно имущество има за цел да осигури упражняване на ефективен граждански контрол върху процедурата по отнемане. Проведеното независимо гражданско наблюдение в България, Италия и Румъния осигури данни за обективна оценка на това, доколко работата на институциите е основана на принципите на прозрачност, отчетност, почтеност и ефективност. В хода на мониторинга […]

Виж още...

Top