Новини

22 дек 2016

Европейската комисия предлага по-лесна конфискация на незаконно имущество

Промените са част от пакет мерки за борба с финансирането на тероризма, организираната престъпност и прането на пари. Припомняме, че през 2015 година Асоциация „Прозрачност без граници“ заедно с представителствата на Transparency International в Румъния и Италия предложи редица мерки за усъвършенстване на действащите европейски регулации за отнемане […]

Виж още...

Виж всички

Проектът

Проектът “Отнемане на незаконно придобито имущество в Европа – повишаване на прозрачността, почтеността, отчетността и ефективността” е 24-месечна инициатива на Асоциация “Прозрачност без граници”, която се осъществява от началото на юни 2013 година с финансовата подкрепа на Програмата за превенция и борба с престъпността на Генерална дирекция Вътрешни […]

Виж още...

Изследвания

Анализи

Проектът има за цел да допринесе за повишаването на ефективността, отчетността и прозрачността на практиките и процедурите за отнемане на имущество в Европа. Чрез две основни линии на действие – […]

Виж още...

Mониторинг

Независимото гражданско наблюдение на органите по отнемане на незаконно имущество има за цел да осигури упражняване на ефективен граждански контрол върху процедурата по отнемане. Проведеното независимо гражданско наблюдение в България, Италия и Румъния осигури данни за обективна оценка на това, доколко работата на институциите е основана на принципите на прозрачност, отчетност, почтеност и ефективност. В хода на мониторинга […]

Виж още...

Top