Новини

Асоциация „Прозрачност без граници” домакинства международна конференция за представяне на модели за отнемане на незаконно имущество в Европа

28 април, 2015

International Conference 28 04 2015

Днес, 28 април 2015 г., от 10.00 ч. в Гранд хотел София се проведе Международна конференция на тема „Отнемане на имущество в полза на държавата: модели за противодействие на престъпността в Европейския съюз”. Домакин на събитието беше Асоциация „Прозрачност без граници“ – националното представителство за България на международната организация за борба с корупцията Transparency International.

Международната конференция беше открита от г-жа Цецка Цачева, председател на Народното събрание на Република България. В откриването взеха участие още г-н Огнян Минчев, председател на Управителния съвет на Асоциация „Прозрачност без граници“, г-н Пламен Георгиев, председател на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, и г-жа Ан Кох, Регионален директор за Европа и Централна Азия на Transparency International.

Сред присъстващите бяха още заместник-председателя на Народното събрание г-н Иван Иванов, Председателя на Правната комисия на НС г-н Данаил Кирилов, депутати, конституционни съдии, магистрати, представители на НАП, КОНПИ, експерти, представители на Кралската прокуратура на Великобритания, представители на дипломатическите среди, гражданските организации и медии.

В рамките на международната конференция бяха представени националните модели за отнемане/конфискация на имущество във Великобритания, Холандия, Германия, Италия, Румъния и България.

По време на събитието беше направен сравнителен анализ на националните модели за отнемане/конфискация на престъпно и незаконно имущество в България, Италия и Румъния спрямо „идеален национален модел“ за отнемане на имущество в полза на държавата, разработен от експерти на Асоциация „Прозрачност без граници”.

Следобедната сесия на конференцията беше посветена на проблемите и перспективите в българския модел за отнемане на незаконно имущество. Обсъдени бяха предложения за законодателни промени в областта на отнемането и управлението на вече отнетото незаконно придобито имущество.

Международната конференция е заключителното събитие от двугодишна инициатива “Отнемане на незаконно придобито имущество в Европа – повишаване на прозрачността, почтеността, отчетността и ефективността” на Асоциация “Прозрачност без граници”, която се осъществява в партньорство с националните представителства на Transparency International в Румъния и Италия и е съфинансирана от Програмата за превенция и борба с престъпността на Генерална дирекция Вътрешни работи на Европейската комисия.

ПРЕЗЕНТАЦИИ

ОТНЕМАНЕ НА ИМУЩЕСТВО ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – ПРЕИМУЩЕСТВА И СЛАБОСТИ (на английски език)

Ник Максуел, Transparency International – Великобритания

ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА: КОНФИСКАЦИЯ НА НЕЗАКОННО ИМУЩЕСТВО В НИДЕРЛАНДИЯ (на английски език)

Ан Бедуин, Transparency International – Нидерландия 

КОНФИСКАЦИЯ НА ПРЕСТЪПНО ИМУЩЕСТВО В ГЕРМАНИЯ  (на английски език)

Д-р Йохан Кубица, Transparency International – Германия 

КОНФИСКАЦИЯ НА ИМУЩЕСТВО В ИТАЛИЯ: БОГАТ ОПИТ – ШИРОКО ПОЛЕ ЗА ПОДОБРЕНИЯ (на английски език)

Джорджо Фраскини, Transparency International – Италия 

ОТНЕМАНЕ НА ИМУЩЕСТВО В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА: РУМЪНСКИЯТ МОДЕЛ (на английски език)

Юлия Кошпанару, Transparency International – Румъния

ИДЕАЛЕН МОДЕЛ ЗА ОТНЕМАНЕ НА ИМУЩЕСТВО: КЪДЕ СМЕ НИЕ. СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОДЕЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ, ИТАЛИЯ И РУМЪНИЯ

Доц. д-р Антоний Гълъбов, Нов български университет