Новини

Международна конференция закрива двугодишна инициатива за повишаване на прозрачността и ефективността на oтнемането на незаконно имущество в Европа

20 април, 2015

Асоциация „Прозрачност без граници” организира Международна конференция на тема „Отнемане на имущество в полза на държавата: модели за противодействие на престъпността в Европейския съюз”. Събитието ще се проведе на 28 април 2015 г., вторник, от 9.30 ч. в конферентна зала на „София“ на „Гранд хотел София” на адрес гр. София, ул. „Гурко“ № 1.

Международната конференция ще бъде открита от г-жа Цецка Цачева, Председател на Народното събрание, г-н Пламен Георгиев, председател на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, и г-жа Ан Кох, представител на Секретариата на Transparency International в Берлин.

По време на събитието ще бъде направен сравнителен анализ на националнтие модели за отнемане/конфискация на престъпно и незаконно имущество в България, Италия и Румъния спрямо „идеален национален модел“ за отнемане на имущество в полза на държавата, разработен от експерти на Асоциация „Прозрачност без граници”. Националните представителства на Transparency International от Великобритания, Холандия и Германия също ще представят националните модели за отнемане на имущество в съответните държави-членки на Европейския съюз.

Международната конференция е заключителното събитие на двугодишна инициатива “Отнемане на незаконно придобито имущество в Европа – повишаване на прозрачността, почтеността, отчетността и ефективността” на Асоциация “Прозрачност без граници”, която се осъществява в партньорство с националните представителства на Transparency International в Румъния и Италия и е съфинансирана от Програмата за превенция и борба с престъпността на Генерална дирекция Вътрешни работи на Европейската комисия.

За допълнителна информация, можете да се свържете с екипа по проекта на телефон 02/9867713, 02/9867920 или на ел. поща ecaterina(at)transparency.bg (Екатерина Каменщик, координатор).

Предварителна програма