Новини

10 юли 2020

Ще предприеме ли ЕС мерки за по-ефективно управление на отнетото незаконно придобито имущество?

В съответствие с принципите за по-добро регулиране, Европейската Комисия реши да започне обществено допитване, за да събере мнения относно възможните подобрения на правната рамка в борбата с финансирането на тероризма, организираната престъпност и прането на пари в ЕС.

Асоциация „Прозрачност без граници“ участва в изготвянето на обща позиция, която ще бъде изпратена до Европейската комисия, заедно с други представители на глобалното движение за борба с корупцията на Transparency International.

Transparency International призовава ЕС да реформира рамката си за отнемане на незаконно придобито имущество, облекчаване на процедурите по взаимно признаване на актове за конфискация и установяване на минимални стандарти в тази сфера.

Като част от преразглеждането на директивата за замразяването и конфискацията на средства от престъпления в ЕС, ЕС следва да помисли за справяне с връщането на отнетото имущество при трансгранични случаи на корупция и по този начин да въведе принципи за управление, прехвърляне и крайно използване на незаконно придобитото имущество.

Процесите по отнемане на незаконно придобито имущество, инициирани от държавите-членки, трябва на всички фази да спазват принципите на прозрачност, отчетност, солидарност, почтеност и ефективност, които следва да бъдат основа за всяко бъдещо регулиране на възстановяването на имущество.

Асоциация „Прозрачност без граници“ продължава да работи и подкрепя тези усилия на национално ниво, настоявайки за необходимостта от добре управляван и приобщаващ процес в борбата с отнемането на незаконно придобито имущество, прането на пари и организираната престъпност.

22 дек 2016

Европейската комисия предлага по-лесна конфискация на незаконно имущество

Промените са част от пакет мерки за борба с финансирането на тероризма, организираната престъпност и прането на пари.

Припомняме, че през 2015 година Асоциация „Прозрачност без граници“ заедно с представителствата на Transparency International в Румъния и Италия предложи редица мерки за усъвършенстване на действащите европейски регулации за отнемане на незаконно придобито имущество, облекчаване на процедурите по взаимно признаване на актове за конфискация и установяване на минимални стандарти в тази сфера.

Проектът на нов Регламент, който се очаква да замести досега действащите регулации, предвижда по-ясни правила при конфискация на имуществото на трети лица, разширена конфискация (при която не е необходимо доказването на пряка връзка между извършено престъпление и незаконни приходи) и конфискация без присъда за криминално деяние в определени случаи. Предложението на Комисията още включва регламентирани срокове за изпълнение на актовете за запориране и отнемаме на имущество, както и стандартни форми при искане за признаване на съдебни решения, издадени в друга държава-членка.

Въпреки че мерките засягат само конфискацията на имущество, постановена в рамките на наказателни производства, смятаме, че това са стъпки в правилна посока. За България е особено важно установяването на механизми за взаимно признаване на актове по гражданска процедура, което ще повиши ефективността на действащия у нас закон. Предложението на Комисията предстои да бъде разгледано от Европейския парламент.

28 апр 2015

Асоциация „Прозрачност без граници” домакинства международна конференция за представяне на модели за отнемане на незаконно имущество в Европа

International Conference 28 04 2015

Днес, 28 април 2015 г., от 10.00 ч. в Гранд хотел София се проведе Международна конференция на тема „Отнемане на имущество в полза на държавата: модели за противодействие на престъпността в Европейския съюз”. Домакин на събитието беше Асоциация „Прозрачност без граници“ – националното представителство за България на международната организация за борба с корупцията Transparency International.

Международната конференция беше открита от г-жа Цецка Цачева, председател на Народното събрание на Република България. В откриването взеха участие още г-н Огнян Минчев, председател на Управителния съвет на Асоциация „Прозрачност без граници“, г-н Пламен Георгиев, председател на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, и г-жа Ан Кох, Регионален директор за Европа и Централна Азия на Transparency International.

Сред присъстващите бяха още заместник-председателя на Народното събрание г-н Иван Иванов, Председателя на Правната комисия на НС г-н Данаил Кирилов, депутати, конституционни съдии, магистрати, представители на НАП, КОНПИ, експерти, представители на Кралската прокуратура на Великобритания, представители на дипломатическите среди, гражданските организации и медии.

В рамките на международната конференция бяха представени националните модели за отнемане/конфискация на имущество във Великобритания, Холандия, Германия, Италия, Румъния и България.

По време на събитието беше направен сравнителен анализ на националните модели за отнемане/конфискация на престъпно и незаконно имущество в България, Италия и Румъния спрямо „идеален национален модел“ за отнемане на имущество в полза на държавата, разработен от експерти на Асоциация „Прозрачност без граници”.

Следобедната сесия на конференцията беше посветена на проблемите и перспективите в българския модел за отнемане на незаконно имущество. Обсъдени бяха предложения за законодателни промени в областта на отнемането и управлението на вече отнетото незаконно придобито имущество.

Международната конференция е заключителното събитие от двугодишна инициатива “Отнемане на незаконно придобито имущество в Европа – повишаване на прозрачността, почтеността, отчетността и ефективността” на Асоциация “Прозрачност без граници”, която се осъществява в партньорство с националните представителства на Transparency International в Румъния и Италия и е съфинансирана от Програмата за превенция и борба с престъпността на Генерална дирекция Вътрешни работи на Европейската комисия.

ПРЕЗЕНТАЦИИ

ОТНЕМАНЕ НА ИМУЩЕСТВО ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – ПРЕИМУЩЕСТВА И СЛАБОСТИ (на английски език)

Ник Максуел, Transparency International – Великобритания

ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА: КОНФИСКАЦИЯ НА НЕЗАКОННО ИМУЩЕСТВО В НИДЕРЛАНДИЯ (на английски език)

Ан Бедуин, Transparency International – Нидерландия 

КОНФИСКАЦИЯ НА ПРЕСТЪПНО ИМУЩЕСТВО В ГЕРМАНИЯ  (на английски език)

Д-р Йохан Кубица, Transparency International – Германия 

КОНФИСКАЦИЯ НА ИМУЩЕСТВО В ИТАЛИЯ: БОГАТ ОПИТ – ШИРОКО ПОЛЕ ЗА ПОДОБРЕНИЯ (на английски език)

Джорджо Фраскини, Transparency International – Италия 

ОТНЕМАНЕ НА ИМУЩЕСТВО В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА: РУМЪНСКИЯТ МОДЕЛ (на английски език)

Юлия Кошпанару, Transparency International – Румъния

ИДЕАЛЕН МОДЕЛ ЗА ОТНЕМАНЕ НА ИМУЩЕСТВО: КЪДЕ СМЕ НИЕ. СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОДЕЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ, ИТАЛИЯ И РУМЪНИЯ

Доц. д-р Антоний Гълъбов, Нов български университет

20 апр 2015

Международна конференция закрива двугодишна инициатива за повишаване на прозрачността и ефективността на oтнемането на незаконно имущество в Европа

Асоциация „Прозрачност без граници” организира Международна конференция на тема „Отнемане на имущество в полза на държавата: модели за противодействие на престъпността в Европейския съюз”. Събитието ще се проведе на 28 април 2015 г., вторник, от 9.30 ч. в конферентна зала на „София“ на „Гранд хотел София” на адрес гр. София, ул. „Гурко“ № 1.

Международната конференция ще бъде открита от г-жа Цецка Цачева, Председател на Народното събрание, г-н Пламен Георгиев, председател на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, и г-жа Ан Кох, представител на Секретариата на Transparency International в Берлин.

По време на събитието ще бъде направен сравнителен анализ на националнтие модели за отнемане/конфискация на престъпно и незаконно имущество в България, Италия и Румъния спрямо „идеален национален модел“ за отнемане на имущество в полза на държавата, разработен от експерти на Асоциация „Прозрачност без граници”. Националните представителства на Transparency International от Великобритания, Холандия и Германия също ще представят националните модели за отнемане на имущество в съответните държави-членки на Европейския съюз.

Международната конференция е заключителното събитие на двугодишна инициатива “Отнемане на незаконно придобито имущество в Европа – повишаване на прозрачността, почтеността, отчетността и ефективността” на Асоциация “Прозрачност без граници”, която се осъществява в партньорство с националните представителства на Transparency International в Румъния и Италия и е съфинансирана от Програмата за превенция и борба с престъпността на Генерална дирекция Вътрешни работи на Европейската комисия.

За допълнителна информация, можете да се свържете с екипа по проекта на телефон 02/9867713, 02/9867920 или на ел. поща ecaterina(at)transparency.bg (Екатерина Каменщик, координатор).

Предварителна програма

31 мар 2015

Асоциация „Прозрачност без граници” представи „идеален модел” за отнемане на незаконно придобито имущество

Днес, 31 март 2015 г., в 15.00 ч. в конферентната зала на „Дома на Европа“ се проведе кръгла маса на тема „Oтнемане на незаконно имущество: европейски перспективи за борба с тежката престъпност”.

Кръглата маса непосредствено следва обсъждането на темата за конфискацията/отнемането на престъпно и незаконно имущество като инструмент за борба с тежката престъпност, проведено в Брюксел с участието на представители на Европейската комисия, депутати от Европейския парламент, експерти и неправителствени организации.

Кръглата маса беше открита от изпълнителния директор на Асоциация „Прозрачност без граници“, г-н Калин Славов, който посочи, че България е сред държавите в Европейския съюз, които са въвели модела за отнемане на незаконно придобито имущество по гражданската процедура, което й дава предимство с още един допълнителен инструмент за борба с икономическите основи на престъпността.

Ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България, г-н Огнян Златев, който бе сред официалните гости на събитието, подчерта, че отнемането на имущество в общоевропейски контекст има своето място и следва да бъде развивано заради заплахите, пред които ни изправя все повече нарастващата трансгранична престъпност.

В своето изказване Пламен Георгиев, председателят на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество отбеляза, че КОНПИ с всяка година постига все по-добри резултати. Г-н Георгиев обяви предложение на Комисията да се намали прагът за отнемане на имуществото на 120 хил. лв. Пламен Георгиев отбеляза също, че безспорно като новаторско, българското законодателство има своите недостатъци, и в КОНПИ работят в посока промяна на законодателството като са изготвили конкретни предложения.

В рамките на представения от г-жа Диана Ковачева, бивш министър на правосъдието, Доклад с предложения за политики (Policy paper) беше предложен „идеален национален модел” за отнемане на имущество, основан на принципите на прозрачност, ефективност и зачитане на човешките права. Моделът включва набор от общи за държавите-членки стандарти и препоръки, насочени към усъвършенстването на процедурите по отнемане на имущество с незаконен или престъпен произход.

По време на представянето си г-жа Ковачева подчерта също, че законодателството в България е изпреварващо и авангардно в сравнение с правната рамка в голямата част от държавите-членки. Това налага по-нататъшно разширяване на обхвата на законодателството на ниво ЕС във връзка с взаимното признаване на съдебни актове, при установяването и управлението на имущество, което се намира на територията на друга държава-членка. „Да се надяваме, че ЕС ще ни догони в тази област“, каза в заключение Диана Ковачева.

 temple_BG

Доклади изнесоха още г-н Крум Зарков, който представи сравнителен анализ на моделите за конфискация/отнемане на незаконно и престъпно имущество в България, Италия и Румъния, и доц. д-р Антоний Гълъбов, който подчерта ролята на гражданското общество като ключова в процеса по отнемане на имущество в полза на държавата, с оглед гарантирането на прозрачността, почтеността, отчетността и ефективността на институциите с правомощия по процедурите по отнемане/конфискация на престъпно и незаконно имущество.

По време на кръглата маса бeше представен сравнителен доклад, изработен от екипа по проекта. Докладът съдържа националните модели за отнемане на имущество в България, Италия и Румъния и резултатите от наблюдение на дейността на органите по отнемане в трите държави.

Събитието беше организирано от Асоциация „Прозрачност без граници“ – националното представителство за България на международната организация за борба с корупцията Transparency International.

Инициативата е част от проект “Отнемане на незаконно придобито имущество в Европа – повишаване на прозрачността, почтеността, отчетността и ефективността”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия.

24 мар 2015

ПУБЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКЛАД ЗА КОНФИСКАЦИЯ/ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ИМУЩЕСТВО КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА БОРБА С ТЕЖКАТА ПРЕСТЪПНОСТ

IAC_BrusselsLaunch_20150324 (80)S

В присъствието на представители на Европейската комисия и Европейския парламент беше представен „Идеален национален модел“ за конфискация на престъпно и незаконно имущество

На 24 март 2015 г. в Press Club Brussels Europe в Брюксел се състоя конференция на тема „Конфискация и отнемане на незаконно имущество: европейски перспективи за борба с тежката престъпност“. Изказвания по темата направиха г-жа Кристалина Георгиева – заместник-председател  на Европейската комисия, г-н Андрей Ковачев – член на Европейския парламент и г-жа Диана Ковачева, бивш министър на правосъдието в България. Сред официалните гости на събитието още бяха негово превъзходителство г-н Димитър Цанчев, ръководител на Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз, представители на Европейската комисия, Европейския парламент, експерти, представители на неправителствения сектор и медиите.

Събитието бе организирано от националните представителства на международната организация Transparency International в България, Италия и Румъния и посветено на темата за отнемането и конфискацията на престъпно и незаконно имущество като инструмент за борба с тежката престъпност.

По време на събитието г-жа Диана Ковачева, експерт към Асоциация „Прозрачност без граници“ и бивш министър на правосъдието, представи доклад изработен от партньорите по проекта, включващ „идеален национален модел“ за конфискация/отнемане на имущество в полза на държавата. Моделът се основава на принципите за прозрачност, ефективност и защита на основните права. Той съдържа всички силни черти на съществуващите национални модели, доказали своята ефективност, и се опитва да преодолее дефицитите в тази сфера.

По време на презентацията г-жа Ковачева посочи, че конфискацията на имущество в полза на държавата е изключително ефективен инструмент за борба с организираната престъпност, която по същество е ориентирана към печалба. Тя изтъкна факта, че „съществуващият европейски модел взема предвид конфискацията на имущество с престъпен произход. За съжаление обаче, той практически напълно игнорира моделите основани на концепцията за отнемане на незаконно имущество или така наречената „гражданска конфискация“, при която не се изисква непременно връзка между извършено престъпление и определено имущество, за да бъде то отнето, когато не са представени доказателства за законния му произход“.

 „Действащите в Европейския съюз над 3600 организирани престъпни групи продължават да генерират огромни печалби и лишават обществото от милиарди евро приходи. Това не е само проблем на икономиката и правосъдието, а засяга жизнеспособността на Съюза, който е основан на ценности“, заяви комисар Кристалина Георгиева. Затова, по думите й, са нужни агресивни политики за конфискация и отнемане на имущество.

Г-н Андрей Ковачев, член на Европейския парламент каза, че „популизмът се храни от липсата на справедливост и правосъдие. Ето защо са необходими по-силни общи европейски правила за конфискация на незаконно придобитото имущество, както и по-ефективно европейско съдебно сътрудничество. Всеки загубен или откраднат лев е пропусната възможност за повече работни места и по-силна икономика“.

Transparency International направи предложение за създаване на общи стандарти на ниво ЕС, които да улеснят установяването, обезпечаването, отнемането и управлението, когато имуществото се намира на територията на друта държава-член. Става въпрос за по-бързи процедури за признаване на съдебни актове, достъп до бази данни и междудържавно сътрудничество.

По време на събитието националните представителства на Transparency International в България, Италия и Румъния представиха сравнителен доклад, който резюмира националните модели за конфискация/отнемане на престъпно и незаконно имущество в трите държави, както и представя резултатите от проведеното независимо гражданско наблюдение на работата наинституциите по отнемане/конфискация в трите държави-членки на Европейския съюз.

„Идеалният модел“ за конфискация/отнемане на имущество в полза на държавата и сравнителният доклад ще бъдат представени от Асоциация „Прозрачност без граници“ пред българска аудитория във вторник 31 март, 2015 г.

22 мар 2015

Асоциация „Прозрачност без граници“ организира кръгла маса на тема „Oтнемане на незаконно имущество: европейски перспективи за борба с тежката престъпност”

Асоциация „Прозрачност без граници” организира кръгла маса на тема „Oтнемане на незаконно имущество: европейски перспективи за борба с тежката престъпност”.

Кръглата маса ще се проведе ще се проведе във вторник, 31 март 2015 г., от 15.00 ч. в конферентната зала на „Дома на Европа“ на адрес гр. София, ул. „Г. С. Раковски“, № 124.

Събитието непосредствено следва обсъждането на темата за конфискацията/отнемането на престъпно и незаконно имущество като инструмент за борба с тежката престъпност,  проведено в Брюксел с участието на представители на Европейската комисия, депутати от Европейския парламент, експерти и неправителствени организации.

Кръглата маса ще бъде открита от ръководителя на Представителството на Европейската комисия в България, г-н Огнян Златев и председателя на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, г-н Пламен Георгиев. Доклади по темата ще изнесат доц. д-р Антоний Гълъбов, г-жа Диана Ковачева, бивш министър на правосъдието и г-н Крум Зарков, експерт.

На кръглата маса ще бъдат представени два документа, изработени от екипа на националните представителства на Transparency International в България, Италия и Румъния. Сравнителният доклад съдържа моделите на отнемане на имущество и резултатите от наблюдение на дейността на органите по отнемане в трите държави.Изработени са и предложения за по-високи общи стандарти на ниво ЕС, които да осигурят по-бързото и безпроблемно сътрудничество между националните органи по отнемане на имущество в държавите-членки.

Докладът с предложения за политики (Policy paper) предлага ”идеален национален модел” за конфискация/отнемане на имущество, основан на принципите на прозрачност, ефективност и зачитане на човешките права. Моделът включва набор от общи за държавите-членки на ЕС стандарти и препоръки, насочени към усъвършенстването на националните процедури по отнемане на имущество с незаконен или престъпен произход.

ПРОГРАМА

16 мар 2015

Асоциация „Прозрачност без граници“ организира събитие на тема „Конфискация и отнемане на имущество: европейски перспективи за борба с тежката престъпност“

TI-Bulgaria_Invitation_Event_24-03-2015_1

На 24 март 2015 г., в Press Club Brussels Europe в Брюксел ще се проведе събитие на тема „Конфискация и отнемане на имущество: европейски перспективи за борба с тежката престъпност”. Събитието е посветено на темата за отнемането на незаконно имущество като инструмент за борба с тежката престъпност.

Събитието е организирано от националните представителства на международната организация за борба с корупцията Transparency International в България, Италия и Румъния с любезното съдействие на г-н Андрей Ковачев, член на Европейския парламент, и с подкрепата на представителството на Transparency International в Брюксел.

Събитието ще бъде открито от заместник–председателя на Европейската комисия г-жа Кристалина Георгиева. Покана за участие е изпратена до Комисари и представители на Европейската комисия, членове на Европейския парламент, експерти и представители на неправителствения сектор.

По време на събитието ще бъде представен „идеален модел” за конфискация/отнемане на имущество на национално ниво, основан на принципите на прозрачност, ефективност и зачитане на човешките права. Моделът включва набор от общи за държавите-членки стандарти и препоръки, насочени към усъвършенстването на процедурите по отнемане на имущество с незаконен или престъпен произход.

Очакването ни е събитието да постави началото на широка дискусия за необходимостта от общи стандарти за отнемане на незаконно и престъпно имущество на ниво Европейски съюз. По-високите европейски стандарти са предизвикателство, но са необходими за по-бързото и безпроблемно сътрудничество между националните органи по отнемане на имущество в държавите-членки. Те ще допринесат за по-лесното взаимно признаване на съдебни актове, както и за установяването и обезпечаването на престъпно и незаконно имущество. Освен това, тези стандарти ще спомогнат да не се допусне повторно използване на доходи от незаконна дейност за извършването на нови престъпления, при което престъпността се финансира от собствените си незаконни деяния.

Програма

28 ное 2014

Кръгла маса предлага мерки за по-ефективно управление на отнетото незаконно придобито имущество

Днес, 28 ноември 2014 г., Асоциация „Прозрачност без граници” организира кръгла маса на тема „Европейски и национални перспективи в управлението на имущество отнето в полза на държавата”. Инициативата е част от проекта „Отнемане на незаконно придобито имущество в Европа – повишаване на прозрачността, отчетността и ефективността”, съфинансиран от Европейската комисия.

Сред водещите участници в дискусията бяха г-н Пламен Георгиев – председател на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, г-жа Даниела Везиева – заместник-министър на икономиката, г-н Андрей Янкулов – заместник-министър на правосъдието, г-н Станислав Христов – началник отдел „Продажби” на Националната агенция за приходите, г-жа Ваня Несторова – прокурор във Върховна касационна прокуратура.

По време на дискусията експерти на Асоциация „Прозрачност без граници” назоваха основните проблеми на управлението на обезпеченото и на отнетото незаконно имущество у нас, както и предложиха решения за усъвършенстване на българския модел въз основа на същестуващите добри практики в други европейски държави.

Като основен проблем беше изтъкната липсата на цялостна концепция за управление и съхраняване на отнетото в полза на държавата незаконно имущество. Г-жа Диана Ковачева, бивш министър на правосъдието, която бе и модератор на събитието, подчерта, че етапът на управление е най-важен в процедурата по отнемане, тъй като именно на този етап проличават резултатите от усилията на държавата за противодивействие и превенция на престъпността.

Експертите на Асоциация „Прозрачност без граници” посочиха основните недостатъци на управлението на отнетото незаконно имущество, а именно отсъствието на правила за управление на имуществото в периода след влизане в сила на съдебното решение за неговото отнемане до влизането на държавата във владение, липса на реална дейност на Междуведомствения съвет във връзка с възложените му функции по управление и др. Сред недостатъците на съществуващата практика бе посочена и липсата на публичност при разпореждането с отнетото незаконно имущество и мерки за популяризиране на резултатите от прилагането на процедурата по гражданска конфискация.

Вследствие на задълбочения анализ на управлението на обезпечено и отнето имущество в България и съпоставянето му с водещите европейски практики в областта, експертите представиха варианти за подобряване на българския модел. Те включват предложение за нов смесен модел на повторно използване на конфискуваните активи за социални цели и активно включване на неправителствения сектор в процедурите по управление и разпореждане с имущество, отнето в полза на държавата, както и въвеждане на други модерни решения за управление на имущество.

26 ное 2014

ДИСКУСИЯ „ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПЕРСПЕКТИВИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ИМУЩЕСТВО ОТНЕТО В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА“

На 28 ноември 2014 г. Асоциация „Прозрачност без граници” организира кръгла маса на тема „Европейски и национални перспективи в управлението на имущество отнето в полза на държавата”. Събитието е с начален час 10 часа и ще се състои в Конферентна зала София на Гранд Хотел София.

В дискусията ще вземат участие председателят на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, членове на Междуведомствения съвет за управление на отнетото имущество, както и представители на Прокуратурата на Република България, Конституционния съд, Върховния касационен съд, апелативните и окръжните съдилища, народни представители, дипломати, неправителствения сектор и медиите.

Темата е провокирана от значимото място на управлението на отнетото в полза на държавата незаконно придобито имущество в процедурата по „гражданската конфискация” в България, както и поредица от дефицити, които се очертаха при анализа на тази дейност. По време на дискусията ще бъдат обсъдени съществуващите добри практики в други европейски държави, които могат да бъдат полезни в процеса на усъвършенстване на българския модел.

Събитието е част от втория основен етап на дейностите по проекта „Отнемане на незаконно имущество” – независим граждански мониторинг, който се провежда в периода май 2014 г. – януари 2015 г. Гражданското наблюдение включва анализ на дейността на институциите, имащи правомощия по процедурата за отнемане на незаконно имущество от гледна точка на прозрачността, отчетността и почтеността, както и наблюдение на конкретни дела по отнемане. Мониторингът се осъществява по единна методология в три държави-членки на Европейския съюз – България, Италия и Румъния.

В процеса на гражданското наблюдение на практиките по прилагане на новия Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество българският екип проведе редица срещи и интервюта с представители на институциите. Сериозни дефицити на процедурата в България се очертаха в етапа по управление както на обезпеченото, така и на вече отнетото имущество. Повече информация за резултатите от анализа на тази специфична дейност, както и предложения за преодоляване на очертаните дефицити можете да намерите в ДОКЛАДА изготвен от експертите на АПГ в секция МОНИТОРИНГ.

26 фев 2014

Представяне на резултатите от изследването на правната рамка, която регламентира отнемането на незаконно придобито имущество

На 27 февруари 2014 г. Асоциация „Прозрачност без граници”, като водеща организация в рамките на международна инициатива, и националните представителства на Transparency International на Румъния и Италия ще представят резултатите от проведените в трите държави изследвания на правната рамка, която регламентира отнемането на незаконно придобито имущество.

Изследванията имат за цел да анализират три различни национални модела на отнемане на незаконно придобито имущество, да откроят дефицити и да отправят препоръки. Те ще послужат за основа на стартиращия през м. април 2014 година процес на мониторинг и оценка на дейността на органите за отнемане на незаконно придобито имущество във всяка една от изследваните държави, от гледна точка на прилагане на принципите на прозрачност, отчетност, почтеност и ефективност.

В рамките на инициативата българското представителство на Transparency International – Асоциация „Прозрачност без граници” организира кръгла маса на тема „Отнемане на незаконно придобито имущество в България: (Не)очаквани предизвикателства”.

Екипът на Асоциацията ще представи публикацията
ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД БЪЛГАРСКИЯ МОДЕЛ.
Специално внимание ще бъде отделено на обсъждане на препоръки за преодоляване на дефицитите в правната рамка за отнемане на незаконно придобито имущество в България, както и на темата за управлението на отнетото имуществото.

В дискусията ще вземат участие представители на всички институции, които имат отношение към отнемането или управлението на незаконно придобито имущество, представители на дипломатичекия корпус, гражданския сектор и медиите.

9 дек 2013

Асоциация „Прозрачност без граници” и Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество подписаха споразумение за сътрудничество

На 9 декември – Международният ден за борба с корупцията на ООН – Асоциация „Прозрачност без граници” и Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество подписаха Споразумение за сътрудничество.

Изпълнението на проект „Отнемане на незаконно придобито имущество в Европа – повишаване на прозрачността, почтеността, отчетността и ефективността” започна през м. юни 2013 г. В рамките на проекта, финансиран от Програмата за превенция и борба с престъпността на Европейската комисия, е предвидено осъществяване на граждански мониторинг върху работата на органите за отнемане на незаконно имуществото в България, Румъния и Италия.

Целта на споразумението за сътрудничество между Асоциация „Позрачност без граници” и КОНПИ, е да се обезпечи възможността за независимо гражданско наблюдение върху работата на Комисията.

Подписването се състоя на официална церемония в присъствието на представители на институции, които имат правомощия във връзка с процедурата по отнемане на имущество, посланници на страните-членки на ЕС, както и медии.

6 дек 2013

Асоциация „Прозрачност без граници” и Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество ще подпишат споразумение за сътрудничество

На 9 декември, Международният ден за борба с корупцията на ООН, Асоциация „Прозрачност без граници” и Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество ще подпишат Споразумение за сътрудничество.

От началото на месец юни 2013 г. националните представителства на Transparency International в България, Италия и Румъния започнаха работа по проект „Отнемане на незаконно придобито имущество в Европа – повишаване на прозрачността, почтеността, отчетността и ефективността”. Предвидено е осъществяване на независимо гражданско наблюдение върху работата на органите за отнемане на имуществото във всяка от трите държави.

Целта на споразумението за сътрудничество между Асоциация „Позрачност без граници” и Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество , е да се обезпечи възможността за граждански мониторинг върху работата на Комисията.

Подписването ще се състои на официална церемония в присъствието на представители на всички институции , които имат отношение към процедурата по отнемане на незаконно имущество, в това число Прокуратурата, МВР, ДАНС, НАП, Агенция „Митници”.

Покани са изпратени и на посланиците на държавите-членки на ЕС, Норвегия, Швейцария и САЩ, както и до медиите.

Проектът е финансиран от Програмата за превенция и борба с престъпността на Европейската комисия.

 

28 авг 2013

Асоциация „Прозрачност без граници” бе домакин на международна среща на екипа по проект „Отнемане на незаконно придобито имущество в Европа – повишаване на прозрачността, почтеността, отчетността и ефективността”

В София се състоя международна среща на екипа по проект „Отнемане на незаконно придобито имущество в Европа – повишаване на прозрачността, почтеността, отчетността и ефективността”, който се осъществява от Асоциация „Прозрачност без граници” в партньорство с националните представителства на Transparency International Италия и Transparency International Румъния.

По време на двудневния форум експерти от България, Италия и Румъния обсъдиха проблемите на отнемане на незаконно придобито имущество в контекста на проекта, неговите цели и очакваните резултати. Международният екип се обедини около разбирането, че отнемането на незаконно имущество е ефективен механизъм, когато се прилага по прозрачен и публичен начин, следва да бъде прилаган при превенцията и наказване на извършителите на тежки престъпления. Добрите резултати от отнемането на имущество, чийто произход не може да бъде доказан, ще повиши доверието на гражданите в работата на институциите, чиято основна цел е противодействието с организираната престъпност и корупцията.

Експертите обсъдиха методиката за провеждането на първия етап от проекта – анализ на правната рамка и институционалните политики на органите за отнемане на имущество в трите държави. Анализът ще се осъществява в периода м. септември – м. декември 2013 г. и включва задълбочено проучване на съществуващото законодателство на трите държави в тази област, както и на практиките по прилагането на процедурите по отнемане на имущество през призмата на прозрачността, почтеността, отчетността и ефективността. В анализа е отделено особено внимание на въпросите за управление и използване на отнетото имущество, които са важна част от цялостния механизъм за превенция и наказване, както и за защита на обществения интерес. При изработване на анализа е взето предвид мнението на съдии, прокурори, адвокати, експерти и неправителствени организации.

Оценката на ефективността на изследваните модели за отнемане на имущество ще се основава на анализа на специфичните за дадена държава механизми за отнемане на имущество и тяхната резултатност. Анализът ще послужи за основа за изработване на методология и индикатори за гражданското наблюдение на дейността на специализираните институции по отнемане на престъпно имущество в трите държави.

Очакван резултат от изследванито е подобряване на сътрудничеството между органите за конфискация и създаването на минимални стандарти за по-ефективно отнемане на имущество в общоевропейски контекст.