Новини

Асоциация „Прозрачност без граници“ организира кръгла маса на тема „Oтнемане на незаконно имущество: европейски перспективи за борба с тежката престъпност”

22 март, 2015

Асоциация „Прозрачност без граници” организира кръгла маса на тема „Oтнемане на незаконно имущество: европейски перспективи за борба с тежката престъпност”.

Кръглата маса ще се проведе ще се проведе във вторник, 31 март 2015 г., от 15.00 ч. в конферентната зала на „Дома на Европа“ на адрес гр. София, ул. „Г. С. Раковски“, № 124.

Събитието непосредствено следва обсъждането на темата за конфискацията/отнемането на престъпно и незаконно имущество като инструмент за борба с тежката престъпност,  проведено в Брюксел с участието на представители на Европейската комисия, депутати от Европейския парламент, експерти и неправителствени организации.

Кръглата маса ще бъде открита от ръководителя на Представителството на Европейската комисия в България, г-н Огнян Златев и председателя на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, г-н Пламен Георгиев. Доклади по темата ще изнесат доц. д-р Антоний Гълъбов, г-жа Диана Ковачева, бивш министър на правосъдието и г-н Крум Зарков, експерт.

На кръглата маса ще бъдат представени два документа, изработени от екипа на националните представителства на Transparency International в България, Италия и Румъния. Сравнителният доклад съдържа моделите на отнемане на имущество и резултатите от наблюдение на дейността на органите по отнемане в трите държави.Изработени са и предложения за по-високи общи стандарти на ниво ЕС, които да осигурят по-бързото и безпроблемно сътрудничество между националните органи по отнемане на имущество в държавите-членки.

Докладът с предложения за политики (Policy paper) предлага ”идеален национален модел” за конфискация/отнемане на имущество, основан на принципите на прозрачност, ефективност и зачитане на човешките права. Моделът включва набор от общи за държавите-членки на ЕС стандарти и препоръки, насочени към усъвършенстването на националните процедури по отнемане на имущество с незаконен или престъпен произход.

ПРОГРАМА