партньори

www.transparency.org

Transparency International е неправителствена организация с идеална цел, посветила дейността си на противодействие на корупцията.

Визията на движението Transparency International: свят, в който институциите, бизнесът, гражданското общество и животът на обикновените хора са свободни от корупция.

През 1993 година няколко души, решават да изразят своята позиция по отношение на корупцията и основават Transparency International. Днес движението е представено в над 100 държави и работи неуморно, за да провокира хората и да ги накара да направят промяна. Има още много неща, които трябва да бъдат направени, за да бъде спряна корупцията, но има и много неща, които вече са постигнати, в това число:

  • създаването на международни антикорупционни конвенции;
  • преследването на корумпирани политици и отнемане на незаконно придобити богатства;
  • бизнесът да носи отговорност за действията си както в собствената си държава, така и в чужбина.

Със своите над 100 национални представителства по целия свят и международен Секретариат в Берлин, Transparency International работи в партньорство с правителства, частния сектор и гражданското общество за предприемане на ефективни мерки за преодоляване на корупцията.

Transparency International е политически неутрална организация, която отдава голямо значение на независимостта си. Движението напълно независимо определя програмите и дейностите, по които работи – нито един донор няма намеса в политиките на Transparency International. Източниците на финансиране, както и разходите на движението са напълно прозрачни.

www.transparency.bg

Асоциация “Прозрачност без граници” е учредена през юни 1998 г. като българското национално представителство на Transparency International и изцяло съобразява дейността си с основните принципи на коалицията. Това е първото национално представителство, учредено в Югоизточна Европа. Сред учредителите на Асоциацията са имената на изтъкнати личности от всички области на обществения живот: учени, журналисти, адвокати, съдии, представители на неправителствените организации, на бизнеса и финансовите среди, както и народни представители от всички парламентарни групи.

Мисията на Асоциация “Прозрачност без граници”, произтичаща от статута й на българско представителство на Transparency International, е обединяването на усилията на държавните институции, местните власти, представителите на гражданското общество, частния сектор и медиите с цел провеждането на системни реформи и предприемането на конкретни действия срещу разпространението на корупцията в страната.

Проектът „Отнемане на незаконно придобито имущество в Европа – повишаване на прозрачността, почтеността, отчетността и ефективността” се осъществява в партньорство от три национални преставителства на Transparency International – България, Италия и Румъния. Асоциация „Прозрачност без граници” е водещ партньор по проекта.